Νεοι Οριζοντες logo
Για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies στον πλοηγητή σας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Για να συνεχίσετε την επίσκεψη σας στο νεοι-οριζοντες.gr πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία του στο Διαδίκτυο και έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία και επικοινωνία των χρηστών-επισκεπτών της. Η πρόσβαση σε αυτόν και η χρήση του, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του διαδικτυακού τόπου www.νεοι-οριζοντες.gr και των χρηστών-επισκεπτών του. Ειδικότερα:

 

Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στον ιστότοπο www.νεοι-οριζοντες.gr αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια.

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr αναλαμβάνει κάθε προσήκον κι ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν, να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

 

Η διασύνδεση του διαδικτυακού τόπου www.νεοι-οριζοντες.gr με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.).

 

Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια του διαδικτυακού τόπου www.νεοι-οριζοντες.gr ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο.

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτόν χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή του παρόντες όρους.

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του και των πελατών του, που θα έρθουν εις γνώση του, βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέσης με αυτούς (βλ. σχετικά “ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ).

 

Η από μέρους σας πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο www.νεοι-οριζοντες.gr επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

1. Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr επιτρέπει στους επισκέπτες του, την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες ή την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε τρίτο.

 Σημειώνεται ότι ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr, δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιριών/ιστοσελίδων.

 

2. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, επισκεπτών του, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου τους (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους.

Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών-επισκεπτών μας τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

Επίσης τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Εφόσον χρησιμοποιείτε το νεοι-οριζοντες.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Αν δεν συμφωνείτε παρακαλούμε μην αποδέχεστε τους όρους χρήσης

 

3. Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους

 

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό μας τόπο επιτρέπεται χωρίς την αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία).

Ο διαδικτυακός μας τόπος συλλέγει κι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι χρήστες-επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου, κατά τη χρήση των υπηρεσιών της.

Η χρήση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι χρήστες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην διεύθυνση: newhorizonsgr1@gmail.com

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν συλλέγει πληροφορίες για τους χρήστες - επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια Αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

 

4. Διαβίβαση Δεδομένων

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των χρηστών - επισκεπτών του χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους σε τρίτους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η συγκατάθεση θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε με επισημείωση σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή των δεδομένων. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην διεύθυνση: newhorizonsgr1@gmail.com

Η υποχρέωση μη διαβίβασης ή γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αίρεται σε κάθε περίπτωση, που ορίζει ο νόμος ή οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

5. Εμπιστευτικότητα-Ασφάλεια

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες-επισκέπτες του να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers), όπως τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου).Βλέπε και “Όροι και ασφάλεια συναλλαγών”

Ο διαδικτυακός μας τόπος τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του, από:

Παράνομη πρόσβαση

Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

Παράνομη τροποποίηση

Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της εταιρείας μας ή των υπαλλήλων της.

 

6. Δικαίωμα πρόσβαση και αντίρρησης

 

Οι χρήστες-επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου, δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: “Ανοιχτοί Ορίζοντες”- Αναξιμάνδρου 16 - Θεσσαλονίκη TK 54250 μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία μας υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο μας.

Οι χρήστες-επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δικαιούνται επίσης να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τους αφορούν. Ειδικότερα μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμη και τη διαγραφή τους.

Η Παρούσα πολιτική συλλογής και Διαχείρισης της Εταιρίας μας είναι σύμφωνη με το Ν. 2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

7. Ηλεκτρονική Ενημέρωση

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του, υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί o διαδικτυακός τόπος www.νεοι-οριζοντες.gr σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όροι & Ασφάλεια συναλλαγών

Copyright © 2012. All rights reserved. Ανάπτυξη από DOTSOFT